Omnicell приклад для відправки VIBER повідомлення через JSON API

Можливі опції для повідомленнь в альтернативні канали

Лише текст

Атрибути ottImageUri, ottActionTitle, ottActionUri не задані, тег з текстом має бути заповнений (ottBody or body).

Текст + кнопка

Потрібно задати атрибути ottActionTitle та ottActionUri,тег з текстом має бути заповнений (ottBody or body).

Текст + картинка + кнопка

Потрібно задати атрибути ottImageUri, ottActionTitle , ottActionUri, тег з текстом має бути заповнений (ottBody or body).

Лише картинка

Атрибути ottActionTitle, ottActionUri не задані, оскільки тег тексту НЕ повинен бути заповнений (ottBody or body), потрібно задати лише атрибут ottImageUri.

Примітка

Для стратегії OTT доставка повідомлень для канала VIBER, BiP із зазначеним атрибутом ottValidity період для канала VIBER - значення за замовчуванням для транзакційного трафіку - 1 хвилина, для промо - 3 години, для канала BiP - значення за замовчуванням - 1 година

Примітка

При відправці повідомлень можно зазначити альтернативний довгий текст повідомлення– цей текст буде використаний при відправці в альтернативний канал, замість звичайного текста,який буде використаний для відправки повідомлень в канал SMS. Якщо альтернативний текст не заданий– для відправки повідомлень в альтернативний канал використовується звичайний текст.Альтернативний текст при відправці повідомлень в канал SMS ігнорується.Для задання альтернативного тексту використовується тег ottBody (використання по аналогії з тегом body – див. вище).Максимальна довжина довгого тексту: VIBER – 1000 символів в любій розкладці,``BiP`` – 2000 символів в любій розкладці.

Примітка

Для можливості використовувати послугу TwoWayViber в запиті необхідно передавати додатковий параметр twoWayViber = true.

Відправка одиничного VIBER повідомлення через JSON

Приклад запиту

http

POST /ip2sms/ HTTP/1.1
Host: api.lifecell.com.ua
Content-type: application/json
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

{
 "id": "single",
 "validity": "+30 min",
 "extended": true,
 "source": "<alphaname>",
 "desc": "Simple bulk via json",
 "type": "OTT",
 "twoWayViber": "true",
 "ott": "VIBER",
 "to": [
  {"msisdn": "380930000100"}
 ],
 "body": {
  "value": "Have a nice day!"
 }
}

curl

curl -i -X POST https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ -H 'Content-Type: application/json' --data-raw '{"body": {"value": "Have a nice day!"}, "desc": "Simple bulk via json", "extended": true, "id": "single", "ott": "VIBER", "source": "<alphaname>", "to": [{"msisdn": "380930000100"}], "twoWayViber": "true", "type": "OTT", "validity": "+30 min"}' --user admin:admin

wget

wget -S -O- https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ --header='Content-Type: application/json' --post-data='{"body": {"value": "Have a nice day!"}, "desc": "Simple bulk via json", "extended": true, "id": "single", "ott": "VIBER", "source": "<alphaname>", "to": [{"msisdn": "380930000100"}], "twoWayViber": "true", "type": "OTT", "validity": "+30 min"}' --auth-no-challenge --user=admin --password=admin

python-requests

requests.post('https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/', headers={
  'Content-Type': 'application/json',
}, json={
  'body': {
    'value': 'Have a nice day!',
  },
  'desc': 'Simple bulk via json',
  'extended': True,
  'id': 'single',
  'ott': 'VIBER',
  'source': '<alphaname>',
  'to': [{
    'msisdn': '380930000100',
  }],
  'twoWayViber': 'true',
  'type': 'OTT',
  'validity': '+30 min',
}, auth=('admin', 'admin'))

Приклад відповіді

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: application/json

{
  "state": {"value": "Accepted"},
  "id": "6614012446421",
  "date": "Tue, 20 Nov 2018 08:55:46 +0200",
  "execTime": "40"
}

Відправка масового VIBER повідомлення декільком отримувачам через JSON

Приклад запиту

http

POST /ip2sms/ HTTP/1.1
Host: api.lifecell.com.ua
Content-type: application/json;charset=UTF-8
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

{
 "id": "bulk",
 "extended": "true",
 "source": "TESTALPHA",
 "desc": "test",
 "uniq_key": 12345,
 "type": "OTT",
 "twoWayViber": "true",
 "ott": "VIBER",
 "to": [
  {"msisdn": "380950000502"},
  {"msisdn": "380950009003"},
  {"msisdn": "380950009002"},
  {"msisdn": "000000000000"}
 ],
 "body": {
  "value": "Have a nice day!"
 }
}

curl

curl -i -X POST https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8' --data-raw '{"body": {"value": "Have a nice day!"}, "desc": "test", "extended": "true", "id": "bulk", "ott": "VIBER", "source": "TESTALPHA", "to": [{"msisdn": "380950000502"}, {"msisdn": "380950009003"}, {"msisdn": "380950009002"}, {"msisdn": "000000000000"}], "twoWayViber": "true", "type": "OTT", "uniq_key": 12345}' --user admin:admin

wget

wget -S -O- https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ --header='Content-Type: application/json;charset=UTF-8' --post-data='{"body": {"value": "Have a nice day!"}, "desc": "test", "extended": "true", "id": "bulk", "ott": "VIBER", "source": "TESTALPHA", "to": [{"msisdn": "380950000502"}, {"msisdn": "380950009003"}, {"msisdn": "380950009002"}, {"msisdn": "000000000000"}], "twoWayViber": "true", "type": "OTT", "uniq_key": 12345}' --auth-no-challenge --user=admin --password=admin

python-requests

requests.post('https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/', headers={
  'Content-Type': 'application/json;charset=UTF-8',
}, json={
  'body': {
    'value': 'Have a nice day!',
  },
  'desc': 'test',
  'extended': 'true',
  'id': 'bulk',
  'ott': 'VIBER',
  'source': 'TESTALPHA',
  'to': [{
    'msisdn': '380950000502',
  }, {
    'msisdn': '380950009003',
  }, {
    'msisdn': '380950009002',
  }, {
    'msisdn': '000000000000',
  }],
  'twoWayViber': 'true',
  'type': 'OTT',
  'uniq_key': 12345,
}, auth=('admin', 'admin'))

Приклад відповіді

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: application/json

{
  "state": {"value": "sending"},
  "total": "4",
  "queued": "0",
  "accepted": "3",
  "enroute": "0",
  "delivered": "0",
  "expired": "0",
  "undeliverable": "1",
  "unknown": "0",
  "date": "Tue, 20 Nov 2018 09:03:59 +0200",
  "reports": "waiting",
  "detail":  [
     {
     "id": "6614008602434",
     "state": {"value": "Accepted"}
     },
     {
     "id": "6614008602435",
     "state": {"value": "Accepted"}
     },
     {
     "id": "6614008602436",
     "state": {"value": "Accepted"}
     },
     {
     "id": "6614008602437",
     "state": {"value": "Rejected"}
     }
  ],
  "execTime": "4449"
}

Відправка індивідульного повідомлення декільком отримувачам з альтернативним текстом

Примітка

При відправці індивідуального альтернативного текста повідомлення допускається на рівнітега ottBody зазначати також атрибути ottImageUri, ottActionUri, ottActionTitle з індивідуальними значеннями для кожного одержувача. Якщо який-небудь (з перерахованих) індивідуальний атрибут не буде зазначений в тезі альтернативного тексту – буде використано значення однойменного атрибутуз тега service.

Відправка індивідульного VIBER повідомлення декільком отримувачам через JSON

Приклад запиту

http

POST /ip2sms/ HTTP/1.1
Host: api.lifecell.com.ua
Content-type: application/json;charset=UTF-8
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

{
 "uniq_key": "11223344",
 "id": "individual",
 "source": "TESTALPHA",
 "desc": "Individua bulk example",
 "type": "OTT",
 "twoWayViber": "true",
 "ott": "VIBER",
 "to": [
  {
   "msisdn": "380630010000",
   "body": {
    "value": "Hello, Jack! Have a nice day!"
   }
  },
  {
   "msisdn": "380670020000",
   "body": {
    "value": "Hello, Nancy! Have a nice day!"
   }
  },
  {
   "msisdn": "000000000000",
   "body": {
    "value": "Have a nice day!"
   }
  }
 ]
}

curl

curl -i -X POST https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ -H 'Content-Type: application/json;charset=UTF-8' --data-raw '{"desc": "Individua bulk example", "id": "individual", "ott": "VIBER", "source": "TESTALPHA", "to": [{"msisdn": "380630010000", "body": {"value": "Hello, Jack! Have a nice day!"}}, {"msisdn": "380670020000", "body": {"value": "Hello, Nancy! Have a nice day!"}}, {"msisdn": "000000000000", "body": {"value": "Have a nice day!"}}], "twoWayViber": "true", "type": "OTT", "uniq_key": "11223344"}' --user admin:admin

wget

wget -S -O- https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ --header='Content-Type: application/json;charset=UTF-8' --post-data='{"desc": "Individua bulk example", "id": "individual", "ott": "VIBER", "source": "TESTALPHA", "to": [{"msisdn": "380630010000", "body": {"value": "Hello, Jack! Have a nice day!"}}, {"msisdn": "380670020000", "body": {"value": "Hello, Nancy! Have a nice day!"}}, {"msisdn": "000000000000", "body": {"value": "Have a nice day!"}}], "twoWayViber": "true", "type": "OTT", "uniq_key": "11223344"}' --auth-no-challenge --user=admin --password=admin

python-requests

requests.post('https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/', headers={
  'Content-Type': 'application/json;charset=UTF-8',
}, json={
  'desc': 'Individua bulk example',
  'id': 'individual',
  'ott': 'VIBER',
  'source': 'TESTALPHA',
  'to': [{
    'msisdn': '380630010000',
    'body': {
      'value': 'Hello, Jack! Have a nice day!',
    },
  }, {
    'msisdn': '380670020000',
    'body': {
      'value': 'Hello, Nancy! Have a nice day!',
    },
  }, {
    'msisdn': '000000000000',
    'body': {
      'value': 'Have a nice day!',
    },
  }],
  'twoWayViber': 'true',
  'type': 'OTT',
  'uniq_key': '11223344',
}, auth=('admin', 'admin'))

Приклад відповіді

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: application/json;charset=UTF-8

{
  "state": {"value": "sending"},
  "total": "3",
  "queued": "0",
  "accepted": "2",
  "enroute": "0",
  "delivered": "0",
  "expired": "0",
  "undeliverable": "1",
  "unknown": "0",
  "groupid": "11223344",
  "date": "Tue, 20 Nov 2018 09:30:17 +0200",
  "reports": "waiting",
  "detail":  [
      {
     "id": "6614008602438",
     "state": {"value": "Accepted"}
   },
      {
     "id": "6614008602439",
     "state": {"value": "Accepted"}
   },
      {
     "id": "6614008602440",
     "state": {"value": "Rejected"}
   }
  ],
  "execTime": "5377"
}