Omnicell приклад для відправки SMS повідомлення

Примітка

Для стратегії SMS - повідомлення доставляється в період, визначений атрибутом „validity“, значення за замовчуванням - 3 години

Відправка одиничного SMS повідомлення

Приклад запиту

http

POST /ip2sms/ HTTP/1.1
Host: api.lifecell.com.ua
Content-type: text/xml
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

<message>
 <service id="single"  source="<alphaname>" />
 <to>380632100000</to>
 <body content-type="text/plain">
   Have a nice day! :)
 </body>
</message>

curl

curl -i -X POST https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ -H 'Content-Type: text/xml' --data-raw '<message>

 <service id="single"  source="<alphaname>" />

 <to>380632100000</to>

 <body content-type="text/plain">

   Have a nice day! :)

 </body>

</message>' --user admin:admin

wget

wget -S -O- https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ --header='Content-Type: text/xml' --post-data='<message>

 <service id="single"  source="<alphaname>" />

 <to>380632100000</to>

 <body content-type="text/plain">

   Have a nice day! :)

 </body>

</message>' --auth-no-challenge --user=admin --password=admin

python-requests

requests.post('https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/', headers={
  'Content-Type': 'text/xml',
}, data='<message>\r\n\n <service id="single"  source="<alphaname>" />\r\n\n <to>380632100000</to>\r\n\n <body content-type="text/plain">\r\n\n   Have a nice day! :)\r\n\n </body>\r\n\n</message>', auth=('admin', 'admin'))

Приклад відповіді

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/xml

<status id="6614006510994" date="Mon, 05 Nov 2018 17:08:02 +0200">
  <state>Accepted</state>
</status>

Відправка масового SMS повідомлення декільком отримувачам

Приклад запиту

http

POST /ip2sms/ HTTP/1.1
Host: api.lifecell.com.ua
Content-type: text/xml
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

<message>
 <service id="bulk"  source="<alphaname>" uniq_key="333111" start="+2 hours" validity="+12 hours" />
  <to>+380632101111</to>
  <to>+380632101112</to>
  <to>+380632101113</to>
 <body content-type="text/plain">
   Have a nice day! :)
 </body>
</message>

curl

curl -i -X POST https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ -H 'Content-Type: text/xml' --data-raw '<message>

 <service id="bulk"  source="<alphaname>" uniq_key="333111" start="+2 hours" validity="+12 hours" />

  <to>+380632101111</to>

  <to>+380632101112</to>

  <to>+380632101113</to>

 <body content-type="text/plain">

   Have a nice day! :)

 </body>

</message>' --user admin:admin

wget

wget -S -O- https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ --header='Content-Type: text/xml' --post-data='<message>

 <service id="bulk"  source="<alphaname>" uniq_key="333111" start="+2 hours" validity="+12 hours" />

  <to>+380632101111</to>

  <to>+380632101112</to>

  <to>+380632101113</to>

 <body content-type="text/plain">

   Have a nice day! :)

 </body>

</message>' --auth-no-challenge --user=admin --password=admin

python-requests

requests.post('https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/', headers={
  'Content-Type': 'text/xml',
}, data='<message>\r\n\n <service id="bulk"  source="<alphaname>" uniq_key="333111" start="+2 hours" validity="+12 hours" />\r\n\n  <to>+380632101111</to>\r\n\n  <to>+380632101112</to>\r\n\n  <to>+380632101113</to>\r\n\n <body content-type="text/plain">\r\n\n   Have a nice day! :)\r\n\n </body>\r\n\n</message>', auth=('admin', 'admin'))

Приклад відповіді

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/xml

<status groupid="333111" date="Mon, 19 Nov 2018 15:52:36 +0200" reports="waiting">
  <state>sending</state>
  <total>3</total>
  <queued>0</queued>
  <accepted>3</accepted>
  <enroute>0</enroute>
  <delivered>0</delivered>
  <expired>0</expired>
  <undeliverable>0</undeliverable>
  <unknown>0</unknown>
  <detail>
   <id>6614007025063</id>
   <state>Accepted</state>
  </detail>
  <detail>
   <id>6614007025064</id>
   <state>Accepted</state>
  </detail>
  <detail>
   <id>6614007025065</id>
   <state>Accepted</state>
  </detail>
</status>

Відправка індивідульного повідомлення декільком отримувачам з альтернативним текстом

Примітка

При відправці індивідуального альтернативного текста повідомлення допускається на рівнітега ottBody зазначати також атрибути ottImageUri, ottActionUri, ottActionTitle з індивідуальними значеннями для кожного одержувача. Якщо який-небудь (з перерахованих) індивідуальний атрибут не буде зазначений в тезі альтернативного тексту – буде використано значення однойменного атрибутуз тега service.

Відправка індивідульного SMS повідомлення декільком отримувачам

Приклад запиту

http

POST /ip2sms/ HTTP/1.1
Host: api.lifecell.com.ua
Content-type: text/xml
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

<message>
 <service id="individual"  source="<alphaname>" uniq_key="333111" start="+2 hours" validity="+12 hours" />
  <to>380632100001</to>
  <body content-type="text/plain" >
      Hello, Jack! Have a nice day!
  </body>
  <to>380632100002</to>
  <body content-type="text/plain">
      Hello, Nancy! Have a nice day!
  </body>
</message>

curl

curl -i -X POST https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ -H 'Content-Type: text/xml' --data-raw '<message>

 <service id="individual"  source="<alphaname>" uniq_key="333111" start="+2 hours" validity="+12 hours" />

  <to>380632100001</to>

  <body content-type="text/plain" >

      Hello, Jack! Have a nice day!

  </body>

  <to>380632100002</to>

  <body content-type="text/plain">

      Hello, Nancy! Have a nice day!

  </body>

</message>' --user admin:admin

wget

wget -S -O- https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ --header='Content-Type: text/xml' --post-data='<message>

 <service id="individual"  source="<alphaname>" uniq_key="333111" start="+2 hours" validity="+12 hours" />

  <to>380632100001</to>

  <body content-type="text/plain" >

      Hello, Jack! Have a nice day!

  </body>

  <to>380632100002</to>

  <body content-type="text/plain">

      Hello, Nancy! Have a nice day!

  </body>

</message>' --auth-no-challenge --user=admin --password=admin

python-requests

requests.post('https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/', headers={
  'Content-Type': 'text/xml',
}, data='<message>\r\n\n <service id="individual"  source="<alphaname>" uniq_key="333111" start="+2 hours" validity="+12 hours" />\r\n\n  <to>380632100001</to>\r\n\n  <body content-type="text/plain" >\r\n\n      Hello, Jack! Have a nice day!\r\n\n  </body>\r\n\n  <to>380632100002</to>\r\n\n  <body content-type="text/plain">\r\n\n      Hello, Nancy! Have a nice day!\r\n\n  </body>\r\n\n</message>', auth=('admin', 'admin'))

Приклад відповіді

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/xml

<status groupid="333111" date="Mon, 19 Nov 2018 16:00:22 +0200" reports="waiting">
  <state>sending</state>
  <total>2</total>
  <queued>0</queued>
  <accepted>2</accepted>
  <enroute>0</enroute>
  <delivered>0</delivered>
  <expired>0</expired>
  <undeliverable>0</undeliverable>
  <unknown>0</unknown>
  <detail>
   <id>6614007025066</id>
   <state>Accepted</state>
  </detail>
  <detail>
   <id>6614007025067</id>
   <state>Accepted</state>
  </detail>
</status>

Примітка

SMS: Максимальна довжина одного повідомлення - 160 символів для GSM7 стандартні або 70 символів для закодованих кодом Unicode повідомлень. Якщо відправлено текст, що перевищує максимальну кількість символів, що підтримуються,то відправлене повідомлення буде сегментовано та оплачено відповідно. Одне довге SMS, що складається з двох повідомлень, рахується як дві SMS.