Omnicell приклад запиту SMS + VIBER чи SMS + BiP чи SMS + VIBER + BiP повідомлення

Можливі опції для повідомленнь в альтернативні канали

Лише текст

Атрибути ottImageUri, ottActionTitle, ottActionUri не задані, тег з текстом має бути заповнений (ottBody or body).

Текст + кнопка

Потрібно задати атрибути ottActionTitle та ottActionUri,тег з текстом має бути заповнений (ottBody or body).

Текст + картинка + кнопка

Потрібно задати атрибути ottImageUri, ottActionTitle , ottActionUri, тег з текстом має бути заповнений (ottBody or body).

Лише картинка

Атрибути ottActionTitle, ottActionUri не задані, оскільки тег тексту НЕ повинен бути заповнений (ottBody or body), потрібно задати лише атрибут ottImageUri.

Примітка

Для стратегії OTT доставка повідомлень для канала VIBER, BiP із зазначеним атрибутом ottValidity період для канала VIBER - значення за замовчуванням для транзакційного трафіку - 1 хвилина, для промо - 3 години, для канала BiP - значення за замовчуванням - 1 година

Примітка

При відправці повідомлень можно зазначити альтернативний довгий текст повідомлення– цей текст буде використаний при відправці в альтернативний канал, замість звичайного текста,який буде використаний для відправки повідомлень в канал SMS. Якщо альтернативний текст не заданий– для відправки повідомлень в альтернативний канал використовується звичайний текст.Альтернативний текст при відправці повідомлень в канал SMS ігнорується.Для задання альтернативного тексту використовується тег ottBody (використання по аналогії з тегом body – див. вище).Максимальна довжина довгого тексту: VIBER – 1000 символів в любій розкладці,``BiP`` – 2000 символів в любій розкладці.

Примітка

To be able to use TwoWayViber service in request to need add additional attributes twoWayViber = true.

Відправка одиничного SMS + VIBER чи SMS + BiP чи SMS + VIBER + BiP повідомлення

Request example для SMS + BiP

http

POST /ip2sms/ HTTP/1.1
Host: api.lifecell.com.ua
Content-type: text/xml
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

<message>
 <service id="single"
  type="OTTSMS" ott="BIP"
  source="<SMS alphaname>" ottSource="<BIP ID>"
  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"
  ottActionTitle="Push me"
  ottActionUri="https://omnicell.com.ua"
  ottValidity="+1 minute"
  promo="true"
  hiddenText="false"
 />
 <to>380632100000</to>
 <body content-type="text/plain">
   Have a nice day to SMS channel!
 </body>
 <ottBody content-type="text/plain">
   Have a nice day to VIBER!
 </ottBody>
</message>

curl

curl -i -X POST https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ -H 'Content-Type: text/xml' --data-raw '<message>

 <service id="single"

  type="OTTSMS" ott="BIP"

  source="<SMS alphaname>" ottSource="<BIP ID>"

  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"

  ottActionTitle="Push me"

  ottActionUri="https://omnicell.com.ua"

  ottValidity="+1 minute"

  promo="true"

  hiddenText="false"

 />

 <to>380632100000</to>

 <body content-type="text/plain">

   Have a nice day to SMS channel!

 </body>

 <ottBody content-type="text/plain">

   Have a nice day to VIBER!

 </ottBody>

</message>' --user admin:admin

wget

wget -S -O- https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ --header='Content-Type: text/xml' --post-data='<message>

 <service id="single"

  type="OTTSMS" ott="BIP"

  source="<SMS alphaname>" ottSource="<BIP ID>"

  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"

  ottActionTitle="Push me"

  ottActionUri="https://omnicell.com.ua"

  ottValidity="+1 minute"

  promo="true"

  hiddenText="false"

 />

 <to>380632100000</to>

 <body content-type="text/plain">

   Have a nice day to SMS channel!

 </body>

 <ottBody content-type="text/plain">

   Have a nice day to VIBER!

 </ottBody>

</message>' --auth-no-challenge --user=admin --password=admin

python-requests

requests.post('https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/', headers={
  'Content-Type': 'text/xml',
}, data='<message>\r\n\n <service id="single"\r\n\n  type="OTTSMS" ott="BIP"\r\n\n  source="<SMS alphaname>" ottSource="<BIP ID>"\r\n\n  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"\r\n\n  ottActionTitle="Push me"\r\n\n  ottActionUri="https://omnicell.com.ua"\r\n\n  ottValidity="+1 minute"\r\n\n  promo="true"\r\n\n  hiddenText="false"\r\n\n />\r\n\n <to>380632100000</to>\r\n\n <body content-type="text/plain">\r\n\n   Have a nice day to SMS channel!\r\n\n </body>\r\n\n <ottBody content-type="text/plain">\r\n\n   Have a nice day to VIBER!\r\n\n </ottBody>\r\n\n</message>', auth=('admin', 'admin'))

Request example для SMS + VIBER

http

POST /ip2sms/ HTTP/1.1
Host: api.lifecell.com.ua
Content-type: text/xml
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

<message>
 <service id="single"
  type="OTTSMS" ott="VIBER"
  source="<SMS alphaname>" ottSource="<VIBER ID>"
  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"
  ottActionTitle="Push me"
  ottActionUri="https://omnicell.com.ua"
  promo="true"
  hiddenText="false"
 />
 <to>380632100000</to>
 <body content-type="text/plain">
   Have a nice day to SMS channel!
 </body>
 <ottBody content-type="text/plain">
   Have a nice day to VIBER!
 </ottBody>
</message>

curl

curl -i -X POST https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ -H 'Content-Type: text/xml' --data-raw '<message>

 <service id="single"

  type="OTTSMS" ott="VIBER"

  source="<SMS alphaname>" ottSource="<VIBER ID>"

  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"

  ottActionTitle="Push me"

  ottActionUri="https://omnicell.com.ua"

  promo="true"

  hiddenText="false"

 />

 <to>380632100000</to>

 <body content-type="text/plain">

   Have a nice day to SMS channel!

 </body>

 <ottBody content-type="text/plain">

   Have a nice day to VIBER!

 </ottBody>

</message>' --user admin:admin

wget

wget -S -O- https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ --header='Content-Type: text/xml' --post-data='<message>

 <service id="single"

  type="OTTSMS" ott="VIBER"

  source="<SMS alphaname>" ottSource="<VIBER ID>"

  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"

  ottActionTitle="Push me"

  ottActionUri="https://omnicell.com.ua"

  promo="true"

  hiddenText="false"

 />

 <to>380632100000</to>

 <body content-type="text/plain">

   Have a nice day to SMS channel!

 </body>

 <ottBody content-type="text/plain">

   Have a nice day to VIBER!

 </ottBody>

</message>' --auth-no-challenge --user=admin --password=admin

python-requests

requests.post('https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/', headers={
  'Content-Type': 'text/xml',
}, data='<message>\r\n\n <service id="single"\r\n\n  type="OTTSMS" ott="VIBER"\r\n\n  source="<SMS alphaname>" ottSource="<VIBER ID>"\r\n\n  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"\r\n\n  ottActionTitle="Push me"\r\n\n  ottActionUri="https://omnicell.com.ua"\r\n\n  promo="true"\r\n\n  hiddenText="false"\r\n\n />\r\n\n <to>380632100000</to>\r\n\n <body content-type="text/plain">\r\n\n   Have a nice day to SMS channel!\r\n\n </body>\r\n\n <ottBody content-type="text/plain">\r\n\n   Have a nice day to VIBER!\r\n\n </ottBody>\r\n\n</message>', auth=('admin', 'admin'))

Приклад запиту для SMS + BiP + VIBER у випадку alphanames для всіх каналів однакові

http

POST /ip2sms/ HTTP/1.1
Host: api.lifecell.com.ua
Content-type: text/xml
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

<message>
 <service id="single"
  type="OTTSMS" ott="BIP,VIBER"
  source="TESTALPHA" />
 <to>380632100000</to>
 <body content-type="text/plain">
   Have a nice day to SMS channel!
 </body>
 <ottBody content-type="text/plain">
   Have a nice day to VIBER!
 </ottBody>
</message>

curl

curl -i -X POST https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ -H 'Content-Type: text/xml' --data-raw '<message>

 <service id="single"

  type="OTTSMS" ott="BIP,VIBER"

  source="TESTALPHA" />

 <to>380632100000</to>

 <body content-type="text/plain">

   Have a nice day to SMS channel!

 </body>

 <ottBody content-type="text/plain">

   Have a nice day to VIBER!

 </ottBody>

</message>' --user admin:admin

wget

wget -S -O- https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ --header='Content-Type: text/xml' --post-data='<message>

 <service id="single"

  type="OTTSMS" ott="BIP,VIBER"

  source="TESTALPHA" />

 <to>380632100000</to>

 <body content-type="text/plain">

   Have a nice day to SMS channel!

 </body>

 <ottBody content-type="text/plain">

   Have a nice day to VIBER!

 </ottBody>

</message>' --auth-no-challenge --user=admin --password=admin

python-requests

requests.post('https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/', headers={
  'Content-Type': 'text/xml',
}, data='<message>\r\n\n <service id="single"\r\n\n  type="OTTSMS" ott="BIP,VIBER"\r\n\n  source="TESTALPHA" />\r\n\n <to>380632100000</to>\r\n\n <body content-type="text/plain">\r\n\n   Have a nice day to SMS channel!\r\n\n </body>\r\n\n <ottBody content-type="text/plain">\r\n\n   Have a nice day to VIBER!\r\n\n </ottBody>\r\n\n</message>', auth=('admin', 'admin'))

Приклад відповіді

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/xml

<status id="6614007069448" date="Fri, 30 Nov 2018 12:29:13 +0200">
  <state>Accepted</state>
</status>

Відправка масового SMS + VIBER чи SMS + BiP чи SMS + VIBER + BiP повідомлення декільком отримувачам

Приклад запиту

http

POST /ip2sms/ HTTP/1.1
Host: api.lifecell.com.ua
Content-type: text/xml
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

<message>
 <service id="bulk"
  type="OTTSMS" ott="VIBER"
  source="<SMS alphaname>" ottSource="<VIBER ID>"
  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"
    ottActionTitle="Push me"
    ottActionUri="https://omnicell.com.ua"
  ottValidity="+6 hours"
    promo="true"
  hiddenText="false"
  uniq_key="1234567"
 />
  <to>380632100000</to>
  <to>+380632101111</to>
  <to>+380632101112</to>
  <to>+380632101113</to>
 <body content-type="text/plain">
   Have a nice day to SMS channel!
 </body>
 <ottBody content-type="text/plain">
   Have a nice day to VIBER!
 </ottBody>
</message>

curl

curl -i -X POST https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ -H 'Content-Type: text/xml' --data-raw '<message>

 <service id="bulk"

  type="OTTSMS" ott="VIBER"

  source="<SMS alphaname>" ottSource="<VIBER ID>"

  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"

    ottActionTitle="Push me"

    ottActionUri="https://omnicell.com.ua"

  ottValidity="+6 hours"

    promo="true"

  hiddenText="false"

  uniq_key="1234567"

 />

  <to>380632100000</to>

  <to>+380632101111</to>

  <to>+380632101112</to>

  <to>+380632101113</to>

 <body content-type="text/plain">

   Have a nice day to SMS channel!

 </body>

 <ottBody content-type="text/plain">

   Have a nice day to VIBER!

 </ottBody>

</message>' --user admin:admin

wget

wget -S -O- https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ --header='Content-Type: text/xml' --post-data='<message>

 <service id="bulk"

  type="OTTSMS" ott="VIBER"

  source="<SMS alphaname>" ottSource="<VIBER ID>"

  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"

    ottActionTitle="Push me"

    ottActionUri="https://omnicell.com.ua"

  ottValidity="+6 hours"

    promo="true"

  hiddenText="false"

  uniq_key="1234567"

 />

  <to>380632100000</to>

  <to>+380632101111</to>

  <to>+380632101112</to>

  <to>+380632101113</to>

 <body content-type="text/plain">

   Have a nice day to SMS channel!

 </body>

 <ottBody content-type="text/plain">

   Have a nice day to VIBER!

 </ottBody>

</message>' --auth-no-challenge --user=admin --password=admin

python-requests

requests.post('https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/', headers={
  'Content-Type': 'text/xml',
}, data='<message>\r\n\n <service id="bulk"\r\n\n  type="OTTSMS" ott="VIBER"\r\n\n  source="<SMS alphaname>" ottSource="<VIBER ID>"\r\n\n  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"\r\n\n    ottActionTitle="Push me"\r\n\n    ottActionUri="https://omnicell.com.ua"\r\n\n  ottValidity="+6 hours"\r\n\n    promo="true"\r\n\n  hiddenText="false"\r\n\n  uniq_key="1234567"\r\n\n />\r\n\n  <to>380632100000</to>\r\n\n  <to>+380632101111</to>\r\n\n  <to>+380632101112</to>\r\n\n  <to>+380632101113</to>\r\n\n <body content-type="text/plain">\r\n\n   Have a nice day to SMS channel!\r\n\n </body>\r\n\n <ottBody content-type="text/plain">\r\n\n   Have a nice day to VIBER!\r\n\n </ottBody>\r\n\n</message>', auth=('admin', 'admin'))

Приклад відповіді

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/xml

<status date="Tue, 20 Nov 2018 11:10:20 +0200" reports="waiting">
  <state>sending</state>
  <total>4</total>
  <queued>0</queued>
  <accepted>4</accepted>
  <enroute>0</enroute>
  <delivered>0</delivered>
  <expired>0</expired>
  <undeliverable>0</undeliverable>
  <unknown>0</unknown>
  <detail>
   <id>6614007025356</id>
   <state>Accepted</state>
  </detail>
  <detail>
   <id>6614007025357</id>
   <state>Accepted</state>
  </detail>
  <detail>
   <id>6614007025358</id>
   <state>Accepted</state>
  </detail>
  <detail>
   <id>6614007025359</id>
   <state>Accepted</state>
  </detail>
</status>

Відправка індивідульного повідомлення декільком отримувачам з альтернативним текстом

Примітка

При відправці індивідуального альтернативного текста повідомлення допускається на рівнітега ottBody зазначати також атрибути ottImageUri, ottActionUri, ottActionTitle з індивідуальними значеннями для кожного одержувача. Якщо який-небудь (з перерахованих) індивідуальний атрибут не буде зазначений в тезі альтернативного тексту – буде використано значення однойменного атрибутуз тега service.

Відправка індивідуального SMS + VIBER чи SMS + BiP чи SMS + VIBER + BiP повідомлення декільком отримувачам

Приклад запиту

http

POST /ip2sms/ HTTP/1.1
Host: api.lifecell.com.ua
Content-type: text/xml
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

<message>
 <service id="individual"
  type="OTTSMS" ott="VIBER"
  source="<SMS alphaname>" ottSource="<VIBER ID>"
  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"
  ottActionTitle="Push me"
  ottActionUri="https://omnicell.com.ua"
  ottValidity="+1 minute"
  promo="true"
  hiddenText="false"
  uniq_key="1234567"
 />
  <to>380632100001</to>
  <body content-type="text/plain" >
   Hello, Jack! Have a nice day to SMS
  </body>
  <ottBody content-type="text/plain" >
   Hello, Jack! Have a nice day!
  </ottBody>
  <to>380632100002</to>
  <body content-type="text/plain" >
   Hello, Nancy! Have a nice day to SMS
  </body>
  <ottBody content-type="text/plain">
   Hello, Nancy! Have a nice day!
  </ottBody>
</message>

curl

curl -i -X POST https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ -H 'Content-Type: text/xml' --data-raw '<message>

 <service id="individual"

  type="OTTSMS" ott="VIBER"

  source="<SMS alphaname>" ottSource="<VIBER ID>"

  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"

  ottActionTitle="Push me"

  ottActionUri="https://omnicell.com.ua"

  ottValidity="+1 minute"

  promo="true"

  hiddenText="false"

  uniq_key="1234567"

 />

  <to>380632100001</to>

  <body content-type="text/plain" >

   Hello, Jack! Have a nice day to SMS

  </body>

  <ottBody content-type="text/plain" >

   Hello, Jack! Have a nice day!

  </ottBody>

  <to>380632100002</to>

  <body content-type="text/plain" >

   Hello, Nancy! Have a nice day to SMS

  </body>

  <ottBody content-type="text/plain">

   Hello, Nancy! Have a nice day!

  </ottBody>

</message>' --user admin:admin

wget

wget -S -O- https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ --header='Content-Type: text/xml' --post-data='<message>

 <service id="individual"

  type="OTTSMS" ott="VIBER"

  source="<SMS alphaname>" ottSource="<VIBER ID>"

  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"

  ottActionTitle="Push me"

  ottActionUri="https://omnicell.com.ua"

  ottValidity="+1 minute"

  promo="true"

  hiddenText="false"

  uniq_key="1234567"

 />

  <to>380632100001</to>

  <body content-type="text/plain" >

   Hello, Jack! Have a nice day to SMS

  </body>

  <ottBody content-type="text/plain" >

   Hello, Jack! Have a nice day!

  </ottBody>

  <to>380632100002</to>

  <body content-type="text/plain" >

   Hello, Nancy! Have a nice day to SMS

  </body>

  <ottBody content-type="text/plain">

   Hello, Nancy! Have a nice day!

  </ottBody>

</message>' --auth-no-challenge --user=admin --password=admin

python-requests

requests.post('https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/', headers={
  'Content-Type': 'text/xml',
}, data='<message>\r\n\n <service id="individual"\r\n\n  type="OTTSMS" ott="VIBER"\r\n\n  source="<SMS alphaname>" ottSource="<VIBER ID>"\r\n\n  ottImageUri="https://static.pexels.com/photos/67636/rose-blue-flower-rose-blooms-67636.jpeg"\r\n\n  ottActionTitle="Push me"\r\n\n  ottActionUri="https://omnicell.com.ua"\r\n\n  ottValidity="+1 minute"\r\n\n  promo="true"\r\n\n  hiddenText="false"\r\n\n  uniq_key="1234567"\r\n\n />\r\n\n  <to>380632100001</to>\r\n\n  <body content-type="text/plain" >\r\n\n   Hello, Jack! Have a nice day to SMS\r\n\n  </body>\r\n\n  <ottBody content-type="text/plain" >\r\n\n   Hello, Jack! Have a nice day!\r\n\n  </ottBody>\r\n\n  <to>380632100002</to>\r\n\n  <body content-type="text/plain" >\r\n\n   Hello, Nancy! Have a nice day to SMS\r\n\n  </body>\r\n\n  <ottBody content-type="text/plain">\r\n\n   Hello, Nancy! Have a nice day!\r\n\n  </ottBody>\r\n\n</message>', auth=('admin', 'admin'))

Приклад відповіді

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/xml

<status groupid="1234567" date="Tue, 20 Nov 2018 11:14:25 +0200" reports="waiting">
  <state>sending</state>
  <total>2</total>
  <queued>0</queued>
  <accepted>2</accepted>
  <enroute>0</enroute>
  <delivered>0</delivered>
  <expired>0</expired>
  <undeliverable>0</undeliverable>
  <unknown>0</unknown>
  <detail>
   <id>6614007025368</id>
   <state>Accepted</state>
  </detail>
  <detail>
   <id>6614007025369</id>
   <state>Accepted</state>
  </detail>
</status>