Omnicell приклад для відправки SMS альтернативне XML повідомлення

Примітка

Для стратегії SMS - повідомлення доставляється в період, визначений атрибутом „validity“, значення за замовчуванням - 3 години

Відправка одиничного SMS повідомлення

Приклад запиту

http

POST /ip2sms/ HTTP/1.1
Host: api.lifecell.com.ua
Content-type: application/vnd.alt+xml
Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<message>
 <oa>TESTALPHA</oa>
 <da>380632100000</da>
 <text>Have a nice day! :)</text>
 <valid-till>20090301125314</valid-till>
</message>

curl

curl -i -X POST https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ -H 'Content-Type: application/vnd.alt+xml' --data-raw '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<message>

 <oa>TESTALPHA</oa>

 <da>380632100000</da>

 <text>Have a nice day! :)</text>

 <valid-till>20090301125314</valid-till>

</message>' --user admin:admin

wget

wget -S -O- https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/ --header='Content-Type: application/vnd.alt+xml' --post-data='<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<message>

 <oa>TESTALPHA</oa>

 <da>380632100000</da>

 <text>Have a nice day! :)</text>

 <valid-till>20090301125314</valid-till>

</message>' --auth-no-challenge --user=admin --password=admin

python-requests

requests.post('https://api.lifecell.com.ua/ip2sms/', headers={
  'Content-Type': 'application/vnd.alt+xml',
}, data='<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>\r\n\n<message>\r\n\n <oa>TESTALPHA</oa>\r\n\n <da>380632100000</da>\r\n\n <text>Have a nice day! :)</text>\r\n\n <valid-till>20090301125314</valid-till>\r\n\n</message>', auth=('admin', 'admin'))

Приклад відповіді

HTTP/1.1 200 OK
Content-type: application/vnd.alt+xml

<message>
  <state code="ACCEPT" date="03.12.2018 16:53:50"/>
  <reference>6614008965446</reference>
</message>

Примітка

SMS: Максимальна довжина одного повідомлення - 160 символів для GSM7 стандартні або 70 символів для закодованих кодом Unicode повідомлень. Якщо відправлено текст, що перевищує максимальну кількість символів, що підтримуються,то відправлене повідомлення буде сегментовано та оплачено відповідно. Одне довге SMS, що складається з двох повідомлень, рахується як дві SMS.